Tema: Måleenheter

Fag: Matematikk

Tid: 1,5 time

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
  • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Jeg deltar muntlig i diskusjon

Jobber godt

Jeg har gjort ferdig gjøremålene til denne økta

Logg inn på Campus og gjør leksjon 4.1 Måleenheter

I denne oppgaven skal du logge inn på Campus Inkrement å gjøre leksjon 4.1 måleenheter.

Logg inn på Campus og delta i diskusjon

I denne oppgaven skal du logge inn på Campus Inkrement å delta i diskusjonen rundt måleenheter

Gjøre oppgavene på Radius sine sider

Gjør oppgavene om måleenheter på Radius sine sider. Gjør dem til du klarer minimum 9/10 og lim resultatet inn i OneNote matematikk – kladdebok.

Bruke appen måleverktøy og mål omkrets

Bruk appen måleverktøy og mål omkrets på 4 gjenstander i klasserommet. Skriv målene ned i OneNote

Oppsummering:

Kahoot Måleenheter

I denne kahooten skal vi jobbe med omgjøring av lengder