Tema: Måleenheter

Fag: Matematikk

Tid: 1,5 time

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
  • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Jeg deltar muntlig i diskusjon

Jobber godt

Jeg har gjort ferdig gjøremålene til denne økta

Logg inn på Campus og gjør en leksjon i Måleenheter

I denne oppgaven skal du logge inn på Campus Inkrement å gjøre en leksjon måleenheter. Dere må gå gjennom kapitelet i måleenheter og gjøre leksjoner som dere ikke har gjort eller kan gjøre bedre.

Gjøre oppgavene på Radius sine sider

Gjør oppgavene om måleenheter på Radius sine sider. Gjør dem til du klarer minimum 9/10 og lim resultatet inn i OneNote matematikk – kladdebok.

Bruke appen måleverktøy og mål omkrets

Bruk appen måleverktøy og mål omkrets på 4 gjenstander i klasserommet. Skriv målene ned i OneNote

Oppsummering:

Kahoot Måleenheter

I denne kahooten skal vi jobbe med omgjøring av lengder

Kahoot Måleenheter 2

I denne kahooten skal vi jobbe med omgjøring av lengder