Tema: Line fikser maten – Podkast

Fag: Norsk, Samfunnsfag

Tid: ca. 3 t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • ta notater for å lage ulike typer tekster
  • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger
  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst

Samfunnskunnskap - Eleven skal kunne ...

  • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Hvis aktiviteten din har et muntlig innslag

Jobber godt

Når du har kommet i mål med alle aktivitetene

Se video fra NRK

Gå inn på NRK TV og se Line fikser maten

Finn 3 diskusjonspunkter fra episoden

Dere skal planlegge en podkast der dere diskuterer «Line fikser maten». Mens dere ser på episoden skal dere skrive ned 3 punkter som dere kan tenke dere å diskutere i podkasten. Pass på å snakke inn i mikrofonen på iPaden slik at lyden blir god. Dere jobber i fjorårets mat og helse grupper og levere en strukturert plan.

Dere skal også lage et spørsmål fra episoden som skal ha 4 svaralternativer.

Oppsummering:

GimKit

Bidra med spørsmål på GimKit  31125