Subject:

Lesson: English

Time: approx 60 min

Learning outcome:

Engelsk - Eleven skal kunne ...

Finn kompetansemål og lim inn her

Criteria:

Activities:

Jobber godt

Du har jobbet nøye og godt med oppgavene dine.

Verbs - Intro

Bruk oversikten i boka på side 26 og 27 til å gjøre disse oppgavene.

Past tense - regular and irregular verbs

Bruk oversikten i boka på side 263 til å gjøre disse oppgavene.

Simple past and past progressive - regular and irregular verbs

Bruk oversikten i boka på side 263 til å gjøre disse oppgavene.

Present perfect - regular and irregular verbs

Bruk oversikten i boka på side 263 til å gjøre disse oppgavene.

Simple future - regular and irregular verbs

Bruk oversikten i boka på side 263 til å gjøre disse oppgavene.

Verbs total

Bruk det du har lært til å gjøre oppgavne..

Summary:

Finn en kahoot om emne

Her utdyper du hva man skal fokusere på eller eventuelt hvor man finner fagstoff som kan hjelpe en i kahooten.