Tema: Lage video av Minecraft Byen

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 3 timer

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

 • gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga

Kriterier:

Aktiviteter:

Godt samarbeid

Du har sammen med gruppemedlemene laget en film

Jobber godt

Du har gjort alle aktivitene til tema og gjort egenvurdering i OneNote

Les sidene 18-30 og gjør faktaspørsmål på side 30.

OneNote – Kladdebok og en ny side som heter Middelalderen faktaspørsmål.

Les sidene 18-30 og gjør faktaspørsmål på side 30.

Lag et tankekart i iThoughts der dere har middelalderen som hovedboble. Fyll tankekartet etterhvert som dere leser, minst 2 bobler fra hver side.

Lag en film eller book med en fortelling fra middelalderen der dere bruker byen klassen har laget.

 • Bruk tankekartet til å lage en fortelling fra middelalderen og der vasaller skal ha en sentral del av historien.
  • Lag fortellingen i BookCreator (Screenshots fra MineCraft)
  • Lag fortellingen i iMove (Skjermopptak fra MineCraft) med VoiceOver
  • Gruppeoppgave – Lag en animasjon fra middelalderen med flere roller.

Oppsummering:

Har du nådd kriteriene? Test deg selv..

Da er det på tide å teste om du har nådd kriteriene. Stoffet til kahooten finner du i Gaia 7 samfunnsfag side 18-29.

Egenvurdering

Kopier disse spørsmålene til en side i OneNote- kladdebok og kall siden for «Egenvurdering middelalderen».

 • Hvordan jobbet du med stoffet?
 • Har du lært noe nytt? Eventuelt hva?
 • Hvordan samarbeidet du med andre?
 • Hva kunne du ha gjort annerledes?