Lag ditt eget fotoalbum

Fag: Digitale ferdigheter

Tid: ca. 2 t

Læremål:

Digitale ferdigheter

  • Bruke og forstå innebærer å kunne bruke og navigere på digitale ressurser i og utenfor nettverk og ivareta informasjons- og datasikkerhet. Digitale ressurser kan bl. a. være digitalt utstyr, programvare og digitale måleinstrumenter. Videre innebærer det å følge digitale formkrav for å understreke og formidle budskap ved bruk av effekter, bilder, lyd, illustrasjoner, tabeller, overskrifter og punkter.

    Finne og behandle innebærer å tilegne seg, behandle, tolke og vurdere informasjon fra digitale kilder, utøve kildekritikk og bruke kildehenvisning. Informasjon fra digitale kilder kan være informasjon fra tekst, lyd, bilde, video, symboler, interaktive elementer eller rådata fra registreringer og observasjoner.

    Produsere og bearbeide innebærer å være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser. Dette innebærer å lage digitale produkter ved hjelp av digitale ressurser, enten ved nyskaping eller videreutvikling og gjenbruk.

Kriterier:

Aktiviteter:

På oppgaven

Jeg er fokusert på mine oppgaver og forstyrrer ikke andre

Jobber godt

Du har laget et fotoalbum og skrevet inn tekst på noen av bildene du har valgt.

Design fotoboks i BookCreator

Dere skal bruke linken til å laste ned bilder dere kan bruke til å lage et eget fotoalbum fra året som har gått. Dere kan lage så stor fotoalbum dere vil, men dere skal minimum bruke 20 bilder og 10 % av bildene dere bruker skal ha en tekst under, over eller på siden av bildene.

Last ned bilder her

Her kan dere laste ned bilder som dere kan bruke. Det er mulig dere må logge inn med skole e-posten deres.

Oppsummering:

Har du fullført oppgaven?

Hva har du lært?