Tema: Kristendommen

Fag: KRLE

Tid: ca. 4,5 t

Kompetansemål:

KRLE - Eleven skal kunne ...

 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus.
 • forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur.
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene.

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber godt

Du har lest og lært og sett gjennom alle klippene i Salaby.

Jobber hardt

Du har fullført alle oppgaver og sett alle filmer.

Deltar muntlig

Du har rukket opp hånda og svart på spørsmål fra lærer.

Lær om kristendommen

Les og lytt til klipp om Kristendommen.

 

Gå inn på fortellinger fra bibelen

Les disse historiene:

 • Den bortkomne sønnen
 • Fem tusen blir mettet
 • Jesus helbreder de syke

Les og lytt til de andre klippene på denne siden.

Klikk på de andre klippene på denne siden. Les, lytt og lær.

Lag en presentasjon med læringspartner eller ClassDojo pick.

Dere skal lage en presentasjon av Det nye testamentet. (VIVOs.110-122) Dere kan bruke EN av følgende apper.

 • Clips
 • Book Creator
 • iMovie
 • iThoughts

Oppsummering:

Kan jeg dette?

 • Trykk på ikonet og svar på spørsmålene.
 • Ta et skjermbilde av resultatet ditt og lim det inne i One Note- KRLE- Kladdebok-Kristendom