Tema: Kristendommen – Det gamle testamentet

Fag: KRLE

Tid: ca. 4,5 t

Kompetansemål:

KRLE - Eleven skal kunne ...

  • forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
  • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
  • forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer

Kriterier:

Aktiviteter:

Godt samarbeid

Du gjør ditt beste og er postiv på gruppearbeidet.

Deltar muntlig

Jeg deltar i samtaler på gruppa, og forteller om gruppearbeidet på visningen for klassen.

Lær om kristendommen

Klikk på «Lær om kristendommen»Repeter les og lytt til alle klippene.

 

Les og lytt

Les og lytt til sidene om «Kristne høytider».

Gjør "Test deg selv".

Ta en skjermdump av resultatet og lim inn bildet i KRLE-kladdebok- Det gamle testamentet.

Jobb med læringspartner eller i gruppe som ClassDojo bestemmer.

Dere skal lage en presentasjon av Det gamle testamentet. (VIVO s.98-108) Dere kan bruke ENav følgende apper.

  • iThoughts
  • Clips
  • Book Creator
  • iMovie

Oppsummering:

Kan jeg dette?

Vi spiller en Kahoot