Tema: Kombinatorikk

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 3.2Kombinatorikk. Oppgavene finner du i Radius 6a som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Eksempeloppgave

Lena kaster et pengestykke to ganger. Tegn et utfallstre og finn antall mulige utfall. Bruk K for krone og M for mynt.

Oppgave

Arslan, Adelina og Eirik kaster hvert sitt pengestykke (3 kast). Tegn et utfallstre og finn antall mulige utfall. Bruk K for krone og M for mynt.

Oppsummering:

Kahoot om kombinatorikk

Vi spiller Kahoot!