Tema: Kokkekamp

Fag: Mat & Helse

Tid: ca. 7 t.

Læremål:

Mat & Helse - Eleven skal kunne ...

 • finne oppskrifter i ulike kjelder
 • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
 • følgje oppskrifter
 • vurdere, velje og handle miljøbevisst
 • utvikle, lage og presentere eit produkt

Kriterier:

Jeg kan lage et måltid under hygieniske forhold.

Jeg kan samarbeide om å lage et måltid

Jeg kan lage et måltid med delikat utseende

Jeg kan lage et treretters måltid

Jeg har orden på plassen min når jeg lager mat

Jeg kan presentere måltidet og hva den inneholder

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du har vært med i diskusjonen rundt måltidet

Jobber godt

Du har sammen med de andre kommet i mål med måltidet

Bli inspirert og se en valgfri episode av barnas restaurant

Få inspirasjon og se en episode av barnas restaurant sammen med gruppa. Fullfør neste steg når dere har sett ferdig episoden.

1. Skrive en invitasjon til en person

Dere skal invitere en person til å være dommer i kokkekampen. Det skal skje skriftlig. Dere kan bruke word eller BookCreator til å skrive invitasjonen. Den skal være formell og helt uten skrivefeil, fokusér på dette. Start invitasjonen med Til eller Kjære. Invitasjon må bli godkjent av lærer før dere går videre til neste steg.

Gjestedommere:

6A: Stine og Marit Bogen

 6B: Line og Karen Marie

 6C: Hilde T og Silje  

l

2. Planlegg en treretters til 250 kroner.

Dere skal planlegge et treretters måltid som da skal bestå av forrett, hovedrett og dessert. Her gjelder det å være kreativ og sjekke ut om noen av matvarene finnes i skapet. Dette gjelder da tørrvarer. Hvis dere skal kjøpe en tørrvare som ikke finnes i skapet, kan det være lurt å spørre andre som de vil være med å spleise. Husk at det kun er en person som skal smake på dette, så dere trenger ikke mye av matvarene. Med god planlegging kan dere et fantastisk måltid for 250 kroner. Tenk at dere muligen må spleise på matvarer for å få mest ut av pengene. Dette bør du tenke på under planleggingen:

 • Spleise matvarer?
 • Hvem skal lage hva?
 • Hvor lang tid tar det å lage maten (Husk at maten skal være varm når den serveres)?
 • Allergier?
 • Hva koster matvarene?
 • Hvem skal presentere hva under presentasjonen av maten?

3. Lag en skisse over planen deres i OneNote.

Lag en skisse over planen deres i OneNote Mat&Helse-kladdebok-kokkekamp. Planen skal innholde fordeling av arbeidsoppgaver og oppskrifter. Føy til andre ting dere tenker er viktig å planlegge.

4. Lag en handleliste av matvarene på kolonial

Dere skal finne matvarene deres og lage en handleliste på kolonial. Når dere er ferdig med å tilføye alle matvarene i handlelisten skal dere ta skjermdump og legge den i kokkekamp siden i kladdeboka. Husk planleggingen dere gjorde i forkant med kartlegging av andre grupper som skal bruke samme råvare/ vare.

Vurderingskriterier under matlaging og av maten

Dette er vurderingskriterien som dere blir vurdert etter i en skalá fra 1-6.

Under matlaging:

 • Samarbeid – Hvordan samarbeider gruppa, hvordan prater gruppa med hverandre, hvordan tar hver av gruppemedlemme eget ansvar. Klarer dere å passe på tiden? Går det mye tid til tulling?
 • Hygiene – Vasker du deg på henda? Bruker du samme kniv til kjøtt og grønnsaker? Vasker dere rent etter dere?
 • Orden – Hvordan ser plassen deres ut under matlaging? Rydder dere underveis?

Av maten:

 • Utseende – Det visuelle er kjempeviktig i matverden. Vær kreative og bruk gjerne farger i maten.
 • Smak – Er måltidet velbalansert? For mye eller for lite krydder, konsistens. Overkokte grønnsaker? Svidd kjøtt?
 • Presentasjon – Hvordan presenterer gruppa måltidet?

Oppsummering:

Hvis gruppa skal ha en mulighet til å vinne premie skal egenvurdering skrives.

 1. Hvordan var samarbeidet?
 2. Hvordan smakte maten?
 3. Hva gjorde gruppa for å ha orden på plassen?
 4. Hvordan tenkte dere på hygiene underveis?
 5. Hvordan så maten deres ut?