Tema: Jorda, verdensrommet og solsystemet

Fag: Naturfag

Tid: ca. 4t

Læremål:

Naturfag - Eleven skal kunne ...

  • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår

Kriterier:

Aktiviteter:

Se denne instruksjonsvideoen om jorda og verdensrommet.

Lag en ny side i OneNote med overskrift verdensrommet og noter fem ord som er vanskelig.

Les og lytt til disse sidene om jorda og verdensrommet.

Les og lytt til sidene om jorda og verdensrommet på Salaby sine sider. Finner du svar på de vanskelige ordene du tok notater av når du så filmen?

Lær deg begrepene på Salaby sine sider.

Her kommer det mange begreper om jordan og verdensrommet. Lær deg begrepene!

Spill spillet om jorda og verdensrommet.

Spill dette nettspillet.

Jobb med læringspartner og velg en av disse oppgavene:

Oppgave 1 - Tegning og modell

  1. Tegn solsystemet vårtpå flere A4-ark eller A3 ark som dere teiper sammen.
  2. Lag en papirmodell av et romskip.
  3. Lag en film i iMovie, Explain Everythingeller Clipssom viser planetenes bevegelser. Dere kan også ta et skjermopptak.

 

Oppgave 2 - Faktabok

Lag en faktabokom planetene i solsystemet vårt i Book Creator.

 

Oppgave 3 - Tankekart

Lag et tankekartom planetene i solsystemet vårt i iThoughts.Du skal ha med minst 10 tankebobler om hver planet. Du skal også ha med et bilde av hver planet i tankekartet ditt.

 

Oppsummering: