Tema: Jødedommen

Fag: KRLE

Tid: ca. 1,5 t

Kompetansemål:

KRLE - Eleven skal kunne ...

  • samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster.

  • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Kriterier:

Aktiviteter:

Les og lær om Jødedommen på Salaby

  1. Les og lær om jødedommen
  2. Se klippene om KIPPA, BØNN, TORA og SHEMAS BØNNESIGNAL

Spill Kahoot!

En liten Kahoot om Jødedommen

Oppsummering:

Hva du nådd kriteriene?

Svar på spørsmål om Jødedommen i forms.

Jobber godt

Du har lest og lært og sett gjennom alle klippene i Salaby.

Jobber hardt

Du har fullført alle oppgaver og sett alle filmer.

Deltar muntlig

Du har rukket opp hånda og svart på spørsmål fra lærer.