Tema: Tid

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1 t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
  • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du har diskutert hva tid og avtsand er med læringspartner.

Jobber godt

Du har med utvalgt regnemåte regnet ut hvor lang tid som blir brukt

Beregn hvor lang tid det tar for klassen å løpe, gå eller jogge en bestemt avstand.

Hver elev i klassen skal bevege seg en bestemt avtstand. Dere skal sammen med læringspartner diskutere hvor lang tid klassen bruker totalt. Dere skal beregne dere frem til et svar. Den gruppa som kommer nærmest vinner.

  • En og en elev beveger seg den samme avstanden og hver for seg. Hver elev tar sin egen tid og dokumenterer nådd mål.
  • Diskuter med læringspartner hvor lang tid dere tror klassen kommer til å bruke totalt.
  • Svarene skal avgis i minutter og sekunder, for eksempel 22 min 40 sek.

Hvor langt skal hver elev bevege seg? Hvordan skal vi dokumentere at hver elev faktisk har avlagt den bestemte avtstanden? Noe annet som bør tenkes på?

Hvor langt skal hver elev bevege seg.

Skriv ned forslag på padlet

Hvordan skal vi dokumentere den bestemte avtstanden?

Skriv ned forslag på padlet

Jobb videre i Multismart

Jobb videre med multismart med tilpasset emner.

Oppsummering:

Kahoot om 8 gangen

Vi øver på 8 gangen. Premie til vinneren!