Tema: Grammar – verbs – to have

Fag: English

Tid: ca. 30 min

Læremål:

engelsk - Eleven skal kunne ...

  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kriterier:

Aktiviteter:

Gjøre oppgavene om "To have" på Quest elevnettsted

  1.  Gå inn på linken og gjør oppgavene
  2.  Sjekk resultatet ditt
  3.  Ta skjermbilde av resultatet ditt og vis til lærer.
  4.  Har du mindre enn 20 rette gjør du oppgaven en gang til.
  5.  Har du flere enn 20 rette er oppgaven godkjent.

Salaby - Dictation

  1. salaby Gå inn på linken og gjør minst tre oppgaver
  2. Ta bilder av resultatene dine
  3. vis til lærer

Oppsummering:

Felles oppsummering

Felles oppsummering før friminutt.