Subject: English

Lesson: «The Brown Hen»

Time: 90 minutes

Learning outcome:

Engelsk - Eleven skal kunne ...

 

  • forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner
  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold
  • identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

Criteria:

Activities:

Samarbeider godt

Du bidrar i gruppearbeid på en positiv måte.

Jobber godt

Du blir ferdig med oppgavene dine.

Gruppeoppgaver: verb og vokabular

Dere skal samarbeide om å løser oppgaver til side  41. Følg instruksjonene til oppgavene. 

Link til youtube: Les og lytt til kapittel 9, "The brown hen"

Spol deg fram til 11.52. Følg med på teksten samtidig som du lytter. Sett ring rundt ord du ikke forstår. Ta pauser og spol tilbake dersom du trenger det. 

Summary:

Test forståelsen din her

Kahoot challenge.