Tema: Garageband

Fag: Musikk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Musikk - Eleven skal kunne ...

  • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
  • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Kriterier:

Aktiviteter:

Se video om garageband og øv dere på å finne fram.

Dere skal etterhvert lage en låt i garageband, men før den tid skal dere se videoen for å bli kjent med garageband. Sett videoen på pause der det trengs.

Lag en låt!

Før dere starter skal dere sette iPadspråket til engelsk. Dette gjøre i innstillinger og generelt – språk (sett tilbake når dere er ferdig med garageband).

Før dere starter med å lage en egen låt skal dere skru av metronome og sette tempo til 120, time signature skal stå på 4/4 og sound skal være woodblock. Dere skal også sette Section A til 16 bars. Når dere har gjort disse innstillingene skal dere lage en kort låt bestående av disse instrumentene:

 

  • Trommer
  • Gitar (Bruk Autoplay)
  • Feleinstrument
  • En loop

Oppsummering: