Tema: Lag en låt

Fag: Musikk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Musikk - Eleven skal kunne ...

  • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
  • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Kriterier:

Jeg kan komponere en kjent låt i garageband

Jeg kan finne frem til instrumenter i garageband

Jeg kan følge en videooppskrift

Aktiviteter:

Jobber godt

Du er fokusert på oppgaven og setter filmen på pause der det trengs

Jobber hardt

Du har klart å lage låten du har valgt. Dette krever tålmodighet og konsentrasjon.

Velg dere en av låtene ovenfor.

Før dere starter skal dere sette iPadspråket til engelsk. Dette gjøres i innstillinger og generelt – språk (sett tilbake når dere er ferdig med garageband).

Velg dere en låt fra videoen og lag den samme låten. For å gjøre det må dere gjøre det samme som han gjør i videoen. Det kan gå litt fort, men sett filmen på pause ofte og spol tilbake slik at dere får gjort de samme instillingene. Gjør steg for steg.. Nøkkelegenskap – Tålmodighet

Oppsummering: