Tema: Fylte rundstykker

Fag: Mat & Helse

Tid: ca. 2,5 t

Læremål:

Mat & Helse - Eleven skal kunne ...

  • finne oppskrifter i ulike kjelder
  • bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet
  • følgje oppskrifter
  • diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du har diskutert oppskriften med gruppa

Jobber godt

Du har med gruppa laget fylte rundstykker

Du finner oppskrift og fremgangsmåte her

Du finner fremgangsmåte og oppskrift på matstart.no. Trykk her..

Mens dere venter på heving skal dere jobbe i multismart.

Trykk her for å komme til multismart

Oppsummering:

Ble rundstykkene som du så for deg?