Tema: FN – Dagen 7b

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 3 timer

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Dere bidrar munltig i gruppa

Jobber godt

Dere har laget og redigert en videosnutt

Klasse 7B - Introduksjon

Dere skal lage en kort videosnutt med god lydkvalitet. Det vil si at hvis dere skal spille inn dere selv snakker må dere bruke en ekstern mikrofon og klippe inn lyden i redigering. Dere skal bruke iMovie til å redigere film. Dere kan bruke bilder fra pexels.com og ha en fortellerstemme til bildene, men husk at bilder og lyd skal ha en sammenheng. Stoff til egen videosnutt finner dere i filmene under. Gruppa skal forholde seg til disse spørsmålene:

Gruppe 1 - Hva er FN?

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 2 -Når ble det dannet og hvorfor?

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 3 - Hva jobber de med?

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 4 - Hvilke hovedområder jobber FN med?

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Oppsummering:

Har dere nådd kriteriene

Gå gjennom kriteriene og se om dere har fått med dere alt.