Tema: FN – Dagen 7a

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 3 timer

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Dere bidrar munltig i gruppa

Jobber godt

Dere har laget og redigert en videosnutt

Klasse 7A - Bærekraftsmål

Dere skal lage en kort videosnutt med god lydkvalitet. Det vil si at hvis dere skal spille inn dere selv snakker må dere bruke en ekstern mikrofon og klippe inn lyden i redigering. Dere skal bruke iMovie til å redigere film. Dere kan bruke bilder fra pexels.com og ha en fortellerstemme til bildene, men husk at bilder og lyd skal ha en sammenheng. Stoff til egen videosnutt finner dere i filmene under. Gruppa skal forholde seg til disse spørsmålene:

Gruppe 1 - Hva menes med bærekraftig utvikling?

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 2 - Fokus på klimaendringer

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 3 - Fokus på grønn vekst og mindre forskjeller mellom fattige og rike

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Gruppe 4 - Noen eksempler på bærekraftsmål og når de være nådd

Lage en kort videosnutt der dere får fram det viktigste. Husk å følge kriteriene!

Oppsummering:

Har dere nådd kriteriene

Gå gjennom kriteriene og se om dere har fått med dere alt.