Tema: Europa

Fag: Samfunnsfag

Tid: ca. 3t

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt
 • bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

Kriterier:

Aktiviteter:

Dine forkunnskaper og hva du ønsker å vite mer om

Dere skal fylle inn skjema i forms før dere begynner.

Bli kjent med Europa

I denne challengen er det om å gjøre å få 27 000 poeng først. Dere kan ta kahooten så mange ganger dere vil helt til dere klarer det. De fire første som klarer det skal spille en live finale mot hverandre. Premie til vinneren!

Finale mellom de fire beste! B-finale mellom de resterende

Da er det på tide å gjøre opp hvem som foreløpig er den som kan mest om Europa. Gjør dere klare!

Les sidene 168 - 171 i Gaia 6 samfunnsfag

Lag en ny side i OneNote samfunnsfag kladdebok som heter Norden. Skriv ned hovedstad, høyeste fell og største innsjø til til hvert av landene. Sett også inn flagget til hvert av landene. Hvilket språk snakkes i Norden? Se video ovenfor.

Lag en presentasjon om Europa.

Lag en presentasjon om Europa sammen med læringspartner. Bruk internett eller boka og sidene 158 – 192 som ressurs. Dere kan velge mellom dette å presentere:

 • Norden
 • Øst-Europa
 • Mellom-Europa
 • Sør-Europa

Dere skal lage en presentasjon for hele klassen. Der dere blir enige om arbeidsfordeling. Dere vil bli vurdert av de andre i klassen. Dere kan bruke følgene verktøy til å presentere:

 • BookCreator
 • Explain Everything
 • iMovie
 • Clips
 • PowerPoint

Oppsummering:

Hva har du lært?

Fyll inn skjema på hva du lært.