Tema: Grammar – personlige pronomen, preposisjoner og verb

Fag: English

Tid: ca. 60 min

Læremål:

engelsk - Eleven skal kunne ...

  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kriterier:

Aktiviteter:

Personlige pronomen.

Sett inn riktige personlige pronomen. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote.

To be (am, is, are).

Bruk riktig form av verbet «to be» til riktig personlig pronomen. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote.

Preposisjoner.

Øv på preposisjoner. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote.

Regular verbs - Past tense

Øv på å bruke de regelrette verbene i preteritum. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote 

Irregular verbs - Past tense

Øv på å bruke de uregelrette verbene i preteritum. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote 

Irregular verbs - Past tense 2

Øv på å bruke de regelrette uregelrette verbene i preteritum. Her bør du bruke Quest side 263-265 til å finne riktig bøyning. Husk å ta skjermbilde av resultatet ditt og lim inn i OneNote 

Oppsummering:

Oppsummering

Kahoot challenge.