Tema: 9.4 Multiplikasjon – oppstilling

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingene «multipilkasjon og divisjon». Noen oppgaver må man bruke Radius til, mens enkelte oppgaver finner man i oppgavesamling.

Last ned oppgaveark om divisjon med store tall

Last ned oppgaveark og gjør oppgavene i kladdebok. Trykk på pil ut og legg oppgavehefte i iBooks.

Oppsummering:

Kahoot - divisjon med store tall

Vi spiller Kahoot! Ta frem noe å kladde med og jobb parvis med å løse oppgavene. Dere har 2 minutter før dere må avgi svar. 

Divisjonsquiz

En liten quiz om divisjon