Tema: 3.5 Divisjon med flersifrede tall

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 3.5 Divisjon med flersifrede tall. Oppgavene finner du i Radius 6a som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Jeg jobber med divisjon

Logg deg inn med FEIDE og gjør gjøremål «Vi jobber med divisjon».

Gjør oppgavene på Radius sine nettsider

Løs oppgavene helt til du greier 10/10

Oppsummering:

Kahoot om flersifra divisjon

Vi spiller Kahoot!

Klassequiz på Salaby

Delta på klassequizen og se hvem som vinner!