Tema: 7.1 Del av en hel

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
  • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskusjon på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til klassens side

Oppgavesamling på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå til aktiviteter. Gjør oppgavesamlingen til 7.1 Del av en hel. Oppgavene finner du i Radius 6B som ligger i iBooks. De skal løses i kladdebok.

Oppsummering:

Kahoot om brøk

Vi spiller Kahoot!