Tema: Datoen

Fag: Norsk, Samfunnsfag

Tid: ca. 3 t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • ta notater for å lage ulike typer tekster
  • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger
  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst

Samfunnskunnskap - Eleven skal kunne ...

  • beskrive roller i eigen kvardag og undersøkje og samtale om forventningar som knyter seg til desse rollene

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Hvis aktiviteten din har et muntlig innslag

Jobber godt

Når du har kommet i mål med alle aktivitetene

Se video fra NRK

Gå inn på NRK TV og se Datoen og episoden med Ada Hegeberg (episode 4 i siste sesong).

Dere skal fortelle om livene til de forskjellige personene.

Velg en valgfri metode å gjøre dette på ( film, bok, PowerPoint, podkast). Dette kan jobbes med i grupper på 2-4 personer.

  • Hva skulle til for å nå målene til de enkelte?
  • Hvilket liv kjenner du deg mest igjen i? Hvorfor?
  • Hvordan kunne historien ha endt annerledes for de forskjellige?
  • Hvordan kan du med tanke på filmen påvirke ditt eget liv videre?

Oppsummering:

Lag en Kahoot

Lag en Kahoot om filmen.