Tema: Buddhismen

Fag: KRLE

Tid: ca. 4,5 t

Kompetansemål:

KRLE - Eleven skal kunne ...

  • samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
  • samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
  • forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
  • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Kriterier:

Aktiviteter:

Jobber hardt

Du har sett alle videoene og gjort alle emner i Salaby.

Deltar muntlig

Du har sammen med læringspartner levert en PodCast om Buddhismen

Jobb med buddhismen på Salaby

Jobb med disse emnene på Salaby sine sider.

Lag en PodCast om Buddhismen i grupper på 3. Disse velges gjennom Class Dojo

Dere skal lage en Podcast om Buddhismen. I en PodCast snakker man om forskjellige temaer med forskjellige vinklinger. Det skjer ofte gjennom at man diskuterer et tema. Det er som å lage et lite radioprogram. Podcasten skal følge disse kriteriene.

  1. Dere skal lage en plan for podcasten. Hva av buddhismen dere vil drøfte, hvem som skal prate mest, roller o.s.v
  2. Dere skal lage et Cover til deres Podcast. Det er gjerne et morsomt eller kult bilde av de som lager podcasten.
  3. Dere skal lage en jingel. Jingel er en kort intro som spilles før dere starter å diskutere. Den kan dere lage med Liveloops i Garageband.
  4. Dere skal spille inn en podcast i garageband på minimum 5 min og maks 10 min.

Lytt til denne podcasten med Jan Thomas og Einar

Oppsummering:

Kan du dette?

Trykk på linken og delta i challenge.