Tema: Aviser, intervju

Fag: Norsk

Tid: ca. 1 time

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

Kriterier:

 Du kan finne fram til relevant informasjon i teksten du leser. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Rediger deltar muntlig kriterie her..

Jobber godt

Du har lest teksten og svart på oppgavene..

Les tekstene "Å være en god journalist" og "Baibai & Hugin - fra gutterom til Flippklipp"

Du finner teksten på side 8 og 9 i Salto 7a

Oppsummering:

Svar på oppgaver i Forms

Link til forms.