Tema: Aviser

Fag: Norsk

Tid: ca. 2 timer

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

 

  • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
  • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

Kriterier:

Aktiviteter:

Oppgave 1: Et avislesende folk

Les side 6 i Salto 7a

Gå deretter inn på linken under.

Oppgave 2: Typisk avis

Les side 7 i Salto 7a

Gå deretter inn på linken under og svar på oppgavene.

Oppsummering: