Tema: Grammar – verbs – to do

Fag: English

Tid: ca. 30 min

Læremål:

engelsk - Eleven skal kunne ...

  • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
  • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kriterier:

Aktiviteter:

Gjøre oppgavene om "To do" på Quest

  1.  Gå inn på linken og gjør oppgavene
  2.  Sjekk resultatet ditt
  3.  Ta skjermbilde av resultatet ditt og vis til lærer.
  4.  Har du mindre enn 60 rette gjør du oppgaven en gang til.
  5.  Har du flere enn 60 rette er oppgaven godkjent.

Gå til Salaby - Engelsk - Library

Les en bok i 15 minutter

Oppsummering:

Felles oppsummering

Felles oppsummering før friminutt.