Subject:

Lesson: English

Time: approx.

Learning outcome:

Engelsk - Eleven skal kunne ...

  • fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
  • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur
  • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

Criteria:

Activities:

Deltar muntlig

Du har deltatt muntlig i en presentasjon.

Jobber godt

Du har gjennomført alle oppgavene. (Husk å ta skjermbilder)

Glosetyggeren

Øv deg på glosene til teksten på side 62 og 63 i Quest. Øv til du får alle rett. Ta skjermbilde. 

Les om Australia i Quest

Link til teksten..

Løs oppgaver til teksten i Quest

Du må få over 20 rett. Ta skjermbilde av resultatet.

Make a presentation about Australia

 Lag en presentasjon om Australia. Jobb sammen 2-4 personer. Dere kan velge om dere vil lage en kort film hvor dere må snakke og forklare eller om dere vil lage en presentasjon i Book Creator som dere presenterer for klassen. Alle på gruppa skal delta muntlig for at gruppa skal få godkjent oppgaven. Her er det viktig å oppmuntre og støtte hverandre. Gjør hverandre gode.

Summary:

Finn en kahoot om emne

Her utdyper du hva man skal fokusere på eller eventuelt hvor man finner fagstoff som kan hjelpe en i kahooten.