Tema: Arbeid med tema

Tid: ca. 3 t

Læremål:

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

 • gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning, ved å bruke informasjon fra tabeller og diagrammer
 • finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kilder, vurdere funnene og følge regler for nettvett og nettetikk
 • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfaglig arbeid og følge regler for personvern og opphavsrett
 • skrive samfunnsfaglig tekst ved å bruke relevante fagbegreper og flere kilder

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du diskuterer med læringspartner om et valgt tema og har muntlig fremføring om temaet.

Jobber godt

Du jobber godt og har fullført alle aktiviteter i undervisningsopplegget.

Les sidene 8-14 i Gaia 7 Samfunnsfag. Gjør faktaspørsmål.

 • Opprett en ny side i samfunnsfag OneNote som du kaller «Arbeid med tema». Besvar faktaspørsmål på denne siden.
Sett nedtelling på iPaden på:

minutter

Jobb sammen med læringspartner og velg et tema under.

 • Bærekraftig utvikling
 • Vikingtiden
 • Buddhismen
 • Fjorårets TV-aksjon
Sett nedtelling på iPaden på:

minutter

Trykk på linken og fyll inn VØL skjema sammen med læringsparter

Les instruksene for hverandre før dere fyller ut.

Sett nedtelling på iPaden på:

minutter

Bruk en av metodene og lag en kort presentasjon

Bruk kilder dere finner på nett eller i bøker til å lag en kort presentasjon om temaet. Husk å bruke kildehenvisning. Velg en av disse metodene:

 • iThought
 • PowerPoint
 • iMovie
 • BookCreator
 • Clips
Sett nedtelling på iPaden på:

minutter

Presentere sammen med læringspartner om utvalgte tema.

 • Husk at det dere skal fremføre bør dere kunne utenat
 • Snakk til puplikum
 • Snakk høy og tydelig
Sett nedtelling på iPaden på:

minutter

Oppsummering:

Diskusjonsspørsmål

 • Hva har vært vanskelig å gjøre sammen med læringspartner?
 • Hva kunne ha gjort annerledes?
 • Hva skrev dere på deres VØL skjema?
 • Hva har dere lært?
 • Har dere nådd noen av kriteriene?

Trykk på linken og fyll inn VØL skjema sammen med læringsparter

Les instruksene for hverandre før dere fyller ut.

Sett nedtelling på iPaden på:

minutter