Tema: Adjektiv

Fag: Norsk

Tid: ca. 30 min

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

 

  • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting

Kriterier:

Aktiviteter:

Lær deg om adjektiv.

Logg først inn på Salaby.

Gå deretter inn på linken under.

Oppsummering: