Tema: Årets TV-askjon

Fag: Samfunsfag, KRLE, Norsk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

 • diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagbegrep og skille mellom meninger og fakta.
 • lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.
 • beskrive roller i eigen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knyter seg til disse rollene
 • gjøre greie for kva for muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirke.

KRLE - Eleven skal kunne ...

 • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
 • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme.

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskutere forskjellige situasjoner på Salaby

Vi diskuterer forskjellige situasjoner som de tar opp i Salaby.

Skrive et brev med en tegning

 • Skriv et brev til Niklas som gruer seg til å begynne på ny skole, eller til Liam som blir mobbet på skolen.
 • Hva vil dere si som kan gjøre at de føler seg bedre?
 • Hvilke råd og tips vil dere gi?

Les sidene 22-25 i Vivo og velg en av disse oppgavene:

  Lage en kahoot fra sidene 22-25 i Vivo – Parvis

 Lage en trailer i iMovie om disse temaene: – Parvis

  • Vi er like – og forskjellige
  • De forente nasjoner
  • FNs menneskerettighetserklæring
  • Fattigdom og rikdom

 Tegn en tegning som viser noen som er utenfor felleskapet (tips: google, utenfor). – individuell

Oppsummering:

Spille hverandres Kahoot.

Vi trekker ut noen sin Kahoot som vi spiller.

Hva du nådd kriteriene?

Vurderingskjema i forms. Svar på skjema underveis eller etter du er ferdig med oppgavene.