Tema: Årets TV-askjon – 2

Fag: Samfunsfag, KRLE, Norsk

Tid: ca. 2t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

  • diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagbegrep og skille mellom meninger og fakta.
  • lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.
  • beskrive roller i eigen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knyter seg til disse rollene
  • gjøre greie for kva for muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirke.

KRLE - Eleven skal kunne ...

  • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
  • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme.

Kriterier:

Aktiviteter:

Lese om barns rettigheter og være utenfor på Salaby

Leseoppgave. Trykk på Ikon og les tekstene.

Gjør oppgaver til tekstene

Oppgaver tilknyttet tekstene «Barns rettigheter» og «Være utenfor».

Lag en video i Clips

Bruk innholdet i tekstene til å lage en video i Clips.

Tegn en tegning og skriv en fortelling om ensomhet

Bruk fantasien og skriv en fortelling om å være ensom. Tegn en passende tegning til.

Oppsummering:

Hva du nådd kriteriene?

Vurderingskjema i forms. Svar på skjema underveis eller etter du er ferdig med oppgavene.