Tema: Å skrive fagtekster

Fag: Norsk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte.

Kriterier:

Aktiviteter:

Lese 20 minutter i en bibliotekbok eller i en bok på bibliotek i Salaby.

 1. Les siden «Å skrive fagtekster». Dette gjør du ved å gå til OneNote – Norsk – Hjelpeark – Å skrive fagtekster
 2. Les om «Den gyldne hånd» og se på eksemplene I teksten «Olav den hellige»
 3. Les teksten «Hva er greia med plast?»
 4. Marker innledningen og rediger den til fet skrift.
 5. Hoveddelene beholder vanlig skrift.
 6. Marker avslutningen og trykk på K for kursiv I verktøylinjen.
 7. Skriv en setning om hvert av områdene i hoveddelen. Setningene skal beskrive det viktigste innholdet I hver av delene.

Oppsummering:

Jobber godt

Du har lest alle tekster

Jobber hardt

Du har redigert teksten

Z

Hva har du lært?

 • Hva er «Den gylne hånd»?
 • Hva er innledning?
 • Hva er hoveddel?
 • Hva er en avslutning?