Litt Om Oss

Vi er en gjeng lærere som ønsker å dele våre undervisningsopplegg med dere. Oppleggene brukes på vår skole med iPad som hovedverktøy. Formålet er å jobbe mest mulig digitalt og av den grunn bruker vi mye tid på å finne digital ressurser. Vi vet dette tar tid, derfor velger vi å dele våre opplegg med dere. Hvis noen av oppleggene kan komme til nytte blir vi bare glad om noe velger å bruke det.

Den Gode læringsøkta

Alle våre opplegg bruker «Den gode læringsøkta» som mal.

Prinsippene i den gode læringsøkta er gode og målbare kriterier, varierte aktiviteter med lav inngangsterskel og oppsummering med tilbakemelding og fremovermeldinger. Alle oppleggene har digital fokus.

Diskusjon, refleksjon og skaperglede

Våre opplegg bygger på Vygotskis læringsteoringer.

Vi ønsker å fremme den viktige samtalen og utvikle barnas språkverktøy, derfor fokusere vi mye på aktiviteter som krever samhandling. Vår jobb som lærer blir å veilede og stille gode kritiske spørsmål.

Gratis undervisningsopplegg

Alle oppleggene på denne siden er gratis å bruke. Dette er opplegg som vi velger å dele fordi vi ønsker å gjøre hverdagen til lærere enklere og mer sømløs.

Tavleressurs

Oppleggene er utformet slik at det kan brukes som en tavleressurs. Dere viser bare nettsiden på smartboarden eller prosjektoren.

Lyst til å bidra?

Fyll inn skjema og bidra med undervisningsopplegg.